Muzeum/Wystawy

CYKL WYSTAW: Eremy Historycznego Eremitorium Klasztoru Kamedułów w Wigrach

Tematyka eskpozycji tarasu górnego dotyka sfery historycznej samego klasztoru wigierskiego. Wystawy stałe prezentują etap od powstania Klasztoru poprzez działalność publiczną do momentu zamknięcia klasztoru i historii najnowszej

A tak oto przedstawia się tematyka wystaw w poszczególnych Eremach:

 • Wstawa stała I – erem 13 Tematyka: Powstanie klasztoru
 • Wystawa stała II – erem 14 Tematyka: Sylwetki osób związanych z klasztorem. Ekspozycja opisuje sylwetki znanych osób związanych z klasztorem wigierskim
 • Wystawa stała III – erem 11 Tematyka: Dobra kamedulskie.
 • Wystawa stała IV – erem 10 Tematyka: Przemysł kamedulski.
 • Wystawa stała V – erem 8 Tematyka: Apteka wigierska.
 • Wystawa stała VI – erem 9 Tematyka: Introligatornia
 • Wystawa stała VII – erem 12 Tematyka: Zaplecze materialne klasztoru.
 • Wystawa stała VIII – erem 15 Tematyka: Patriotyzm braci zakonnej
 • Wystawa stała IX – erem 16 Tematyka: Owoce modlitwy i pracy w regionie
 • Wystawa stała X – erem 17 Tematyka: Legendy wigierskie
 • Wystawa stała XI – erem przy wieży (przy eremie 12) Tematyka: Losy klasztoru po roku 1800 do czasów obecnych
 • Wystawa stała XII – erem przy wieży (przy eremie 17) Tematyka: Ślady kamedulskie na terenie dzisiejszego województwa
 • Wystawa stała XIII – wieża zegarowa Tematyka: „Sentire cum ecclesia” – czuć z Kościołem.

Ponadto dostępne są dwie wystawy mieszczące się w piwnicach Eremów, a są to:

 • ORA ET LABORA – ( Módl się i pracuj) jest to dokument o życiu Kamedułów w Pustelni Bieniszewskiej – zakonu kontemplacyjnego o bardzo surowej regule.
 • Plener malarski EREM – cykliczne wydarzenie kulturalne o zasięgu międzynarodowym pod nazwą EREM .
  • I PLENER MALARSKI EREM 1 odbył się w 2017 roku . Sejmik Województwa Podlaskiego podjął decyzję o ustanowieniu tego roku Rokiem Twórczości Andrzeja Strumiłły z okazji jubileuszu 90 urodzin, by podkreślić , ile dobra uczynił w budowaniu tożsamości, kultury i historii województwa podlaskiego. Rok Andrzeja Strumiłły wpisał się w Jubileusz 350 – lecia powołania Fundacji Eremu Wyspy Wigierskiej przez Króla Jana Kazimierza.
  • II PLENER MALARSKI EREM 2 – dziesięciodniowe wydarzenie kulturalne ,którego pomysłodawcą i kuratorem był profesor Andrzej Strumiłło odbył się w 2018 roku.
  • III PLENER MALARSKI EREM 3 – październik 2019 roku, kuratorem tego kolejnego już pleneru był również profesor Andrzej Strumiłło.
  • IV PLENER MALARSKI EREM 4-  październik 2020 roku imienia Andrzeja Strumiłły. Ten plener był inny , nie tylko z powodu koronowirusa , ale z nieobecności Pana profesora Andrzeja Strumiłło, który zmarł 9 kwietnia 2020 roku w wieku 92 lat. Funkcji kuratora  tego pleneru podjął się wnuk profesora Pan Jan Strumiłło

TRANSLATE »