KONFERENCJA PRASOWA

W dniu 19 marca 2021 roku w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach miała miejsce Konferencja Prasowa zapowiadająca konferencję podsumowującą projekt pt. „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Wydarzenie to będzie miało miejsce 29 marca 2021 roku. Niestety w powodów obostrzeń epidemicznych konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie online.

Link do transmisji jak również materiał video z wydarzenia będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

TRANSLATE »